5o Moslems afgemaai in ‘Moskee in NZ?

Baie Christene is redelik koud teenoor hierdie slagting van so pr weke gelede. En sê sommer maklik ‘n oog vir ‘n oog – uiteindelik maak “ons” as Christene ook ons stem dik.

Nou ja, wie gee jou die reg om nms my te praat? Dink jy rerig dit is nodig dat “ons” ook ‘n oog vir ‘n oog moet?

Nerens in die Bybel loop Jesus en spreek ander gelowe aan nie, Hy spreek wel die Christendom gereeld aan wat heeltyd loop en veroordeel, asof ons verhewe bo ander mense is juis omdat ons die lig gesien het. Hy het saam met die “ander” sg nie gelowiges tyd spandeer.

Nerens het Hy sy geloof aan hulle opgedring nie. Hy het wel Sy storie vertel, en so het baie mense hulle bekeer sonder dat dit nodig was vir Hom om selfs eenkeer in veroordeling teen hulle te gaan, of hulle te verdoem.

Nes met ‘n soutkorrel wat nog in die soutpot is, is die mens. In die soutpot het die soutkorrel geen waarde nie, slegs die oomblik wat die korrel uit die pot oor kos gestrooi word, dan eers het daai soutkorrel waarde, en so moet ons ook wees, ons moet sout in die wereld gaan wees, met ‘n hart sonder veroordeling en selfbevoorregting oor ons die “lig” ken. Ons verantwoordelikheid is om geur aan die wereld te gaan gee, nie vir die wat dieselfde as ons is nie, maar wel vir diegene wat nie dink en voel soos ons nie.

‘n Oog vir ʼn oog is nie die evangelie nie, veroordeling en beoordeling is ook nie die evangelie nie ~ die ware evangelie is Jesus se evangelie, gaan dan nou uit en wees sout in die wêreld, of anders gaan en wees lig in die wereld waar gebrokenheid heers.

Op hierdie viering van die opstandingsdag wil ek net vir almal van julle herinner die graf is leeg, Jesus het opgestaan en uit die graf geloop, Homself vir ‘n wyle tussen die mense gaan begeef en bedien sodat ons kan weet Hy het opgestaan, en dat die graf nie net leeg was nie, en eers daarna het Hy toe opgevaar na die hemel. Sonder ‘n enkele dag van veroordeling uit Sy mond omdat iemand anders anders geglo het as Hy ~ Sy storie het mense tot ander insigte gebring.

Mag ons dan ook so met mense wat stukkend is omgaan ~ Sy storie uitleef sodat hulle ook kan weet die lewe eindig nie hier nie, en dat IEMAND wat te groot vir ons klein verstandjie is, gekom het om ons van onsself te kom red aan ‘n houtkruis.

(Opgedra aan Madelain, uit wie se mond ek nog nooit ‘n enkele woord van veroordeling tov haar naaste gehoor het nie, ongeag hul kleur, kultuur of geloof. Maar wat dosyne mense deur haar eie lewe die lig laat herken het)