Ek besit ‘n personeelagentskap vir ongeletterde en semi-geletterde mense. MAW vir mense heelonder aan die food chain.

Werkgewers het kontrakte deur my met hul werkers, my kontrakte is baie duidelik wat diensbeëindiging betref, ‘n kalendermaand, menende van die 1ste dag van ‘n maand tot die laaste, en glad nie oor Desembers nie.

Wie wil sonder werk sit oor ‘n Desember met geen hoop vir die nuwe jaar nie? Wel volgens menigte van “ons”, die mense aan die onderkant van die food chain!!  Waarom omgee? Hulle is mos maar met min tevrede en dit lyk dan ook asof hulle op lug alleen kan lewe.

So baie werkgewers gee kennis in November net om weer in Januarie mense te vervang sodat hulle R10-00 oor Desember in hul gulsige bestaan kan terugdruk en sodan ook verlofuitbetalings kan vermy. As jy klaarblyklik onderaan die food chain is, is jy ook nie geregtig op ‘n betaalde breek nie.

Dit is vir my ‘n bitter pil om te sluk, mense se gulsigheid as dit by hulself kom. Ek persoonlik haat hierdie tyd van die jaar en ek word gesien as een van “die rykes” in ons land.

Ek haat dit oor al die ekstra finansieële verpligtinge wat op my rus in hierdie vlg 2 maande, ek haat die feit dat elke winkel jingle bells in my keelgat afdruk en als met tinsel en twak behang word, ek haat dit omdat ek weet die mense aan die onderkant van die food chain moet ook hierin vaskyk, ek haat dit omdat die waarheid rondom Kersfees ge-sugarcoat word in ‘n wereld vol materialisme dit terwyl die armstes van die armes daarin moet vaskyk. Jesus beelde oral, net om mense te maak koop, sies vir ons, want dit is mos KRISMIS.

Dank mense af gedurende November sodat jy R10-00 ekstra in jou beursie vir me, myself, I and my little brats kan hê. Die ergste is dat sommige brats se geskenk vir KRISMIS meer is as van hierdie werkers van my se salaris, en dit word gekoop sonder enige wenkbrou wat lig en dit is glad nie so duur nie, dit terwyl iemand met daai geld ‘n hele familie oor die feestydperk sou kon onderhou – maar nee, sy/hy is replaceable in die nuwe jaar want, beggars can’t be choosers.

My hart gaan uit na diegene wat die silly season betree sonder hoop, omdat diegene met geld nie omgegee het om die kleingeld vir ‘n wyle te staak nie. Ons het ‘n hele generasie sonder gewete, dit is maklik om ‘n ander se nood mis te kyk – ons weet nie eens dat daai persoon se R4000-00 pm ‘n verskil maak aan ‘n hele gesin se gemoed in die nuwe jr, maar jy wil spaar? Of jy wil nie uitstel gee deur ‘n 2de kans nie want beggars can’t be choosers. En as jy onderaan die food chain is, is jy ongelukkig ook maklik vervangbaar, ongeag in watter maand van die jaar ons is.

Al wat ek myself elke nou en dan aan moet herinner is dat GOD SLAAP NIE, en HY is baie duidelik as HY sê, “as jy dit aan een van die geringstes gedoen het, het jy dit ook aan my gedoen”.

Mense lees dit net eenkant toe, as jy een van die armstes gehelp het, het jy MY ook gehelp, die munt het twee kante, DIE, AAN MY GEDOEN, beteken as jy die boemelaar gisteraand ‘n bord kos gegee het, het jy dit ook vir my gedoen MAAR…. JA MAAR, dit beteken ook as jy gisteraand die boemelaar geskop het, het jy ook “DIE MY” geskop. Mense sien hulself net in die 1ste gedeelte en kyk weg as dit by die anderkant kom. AS JY IEMAND SONDER HOOP DIE NUWE JR INSTUUR MOET JY WEET JY HET DIT BESLIS OOK AANDIE HOM GEDOEN… Geseënde Kersfees en ‘n voorspoedige nuwejr word jou toegewens….

EK HAAT RERIG DIE SILLY SEASON.greed

Advertisements